Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Projekty i akcje

Projekty realizowane w naszym przedszkolu:

Projekt edukacyjny "Kim zostanę gdy dorosnę" - poznajemy zawody

Projekt ten ma na celu poszerzenie i wzbogacenie treści proramowych o zagadnienia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych. Ma ona również poszerzać wiedzę dzieci na temat róznych zawodów oraz zaspakajać zaciekawienie światem dzieci przedszkolnych. 

Innowacja pedagogiczna "Planeta odkrywców"

Adtresatami innowacji są dzieci uczęszczające do przedszkola, ich rodzice, społeczność przedszkolna i środowisko lokalne. Innowacja jest rozwinięciem i urozmaiceniem rocznego programu pedagogicznego. Jest to artystyczna innowacja edukacji kulturalnej, realizowana w ramach zajęć dydaktycznych, skorelowana z Podstawą programową wychowania przedszkolnego. Objęte są nią dzieci ze starszych grup. Techniki jakie są w niej wykorzystywane to m.in. teatroterapia, muzykoterapia (choreoterapia), arteterapia w sztukach plastycznych, filmoterapia oraz smakoterapia (arteterapia w kuchni). 

Program edukacyjny - Bezpieczny przedszkolak

W programie edukacyjnym "Bezpieczny przedszkolak" zostały zawarte zaganienia poznania i przestrezgania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim. Jest to bardzo rozległy temat, ale bardzo ważny w edukacji małego dziecka. Dzieci nie tylko uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale także ich uwaga nakierowywana zostaje na niebezpieczeństwa pojawiające się podczas zabawy oraz kształtowane są umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Ważnym celem tego programu jest poznawanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebepiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu. 

Projekt edukacji kulturalnej

Projekt edukacji kulturalnej 2020/2021 realizowany w przedszkolu nr 397 Ziarenko „Sztuka na wynos” Projekt edukacji ...

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.