Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Ramowy rozkład dnia

TAK SPĘDZAMY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

7:00 - 8:20 Schodznie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącickach zainteresowań (czuwanie
nad zabawą dzieci, przestrzeganie zasad równego prawa z korzystania ze wspólnych zabawek).
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych. Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach. Stwarzanie warunków
do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych, konstrukcyjno-technicznych badawczych.
Rozmowy swobodne i kierowane. Zabawa ruchowa (dziecie 3-4letnie), poranne ćwiczenia
(5-6letnie)
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe. Kształtowanie nawyków higienicznych.
8:30 - 8:50 Śniadanie. Kształtowanie nawyków związanych z kulturalnym spożywaniem posiłku. Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Zachowanie porządku wokół siebie.
Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się.
8:50 - 9:00 Mycie zębów.
9:00 - 10:30 Praca dydaktyczno-wychowawcza w oparciu o programy wychowania przedszkolnego. Zajęcia 
edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach
rozwoju. 
10:30 - 10:45 Drugie śniadanie.
10:45 - 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Wycieczki i spacery, gry
i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz zabawy inspirowane przez dzieci. W razie złej
pogody zabawy w sali.
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i dokonalenie czynności samoobsługowych. 
Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 - 12:30 Obiad. Kształtowanie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku, rozwijanie 
i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Zachowanie porządku wokół siebie.
Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się.
12:30 - 14:00 Odpoczynek (leżakowanie 3latki), relaksacja i wizualizacja (4-5 latki), słuchanie bajek, baśni,
opowiadań i muzyki relaksacyjnej. Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, twórcze.
Praca indywidualna i zespołowa. Doskonalenie umiejętności i utrwalanie poznanych wiadomości.
Zabawy z inicjatywy dzieci. 
14:00 - 14:15 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. 
14:15 - 14:30 Podwieczorek.
14:30 - 17:30 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Gry i zabawy zbiorowe, w małych zespołach, prace
ndywidualne.

 

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.