Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Paweł II

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Metody pracy

Mobilna Rekreacja Muzyczna MRM

 

Mobilna Rekreacja Muzyczna to wiodąca metoda wykorzystywana do pracy dydaktyczno-wychowawczej
w naszym przedszkolu. 
MRM to różnorodny zespół ćwiczeń (ruchowych, rytmicznych, perkusyjnych, oddechowych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych) stymulowanych odpowiednią muzyką. Wykonanie tych ćwiczeń ułatwia zachowanie sprawności psychofizycznej. Celem jest wczesna redukcja wzmożonego napięcia psychofizycznego, integracja i poprawa komunikacji w grupie, usprawnienie koordynacji ruchowej, zrytmizowanie codziennych czynności, korekta postawy ciała, oddechu, nauczanie autorelaksacji. W naszym przedszkolu wykorzystuje się elementy tej metody z użyciem harmonijki ustnej przez nauczyciela jak również prowadzi się zajęcia w układzie z zachowaniem etapów tzw. OZURA.

 

Pedagogika zabawy - metoda integracyjna pracy z grupą

 

Pedagogika zabawy jest metodą, która proponuje działania stwarzające uczestnikom grupy możliwość rozwoju
w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między dziećmi, wyzwala ich aktywność twórczą. Nazwa zabawy jest tu trochę za wąska, ale nasuwa pewne skojarzenia: ''coś co jest przyjemne", ,,coś co wyzwala spontaniczne zachowanie", ,,coś co daje radość". Pedagogika zabawy zwraca uwagę na wysokie poziomy komunikacji tj. na poziom rzeczowy i emocjonalny. Pierwszy dotyczy możliwie obiektywnych, logicznych, prawdziwych informacji, które wymieniane są między dziećmi. Drugi wskazuje, że zawsze treści kształcenia przyjmowane są w zależności od emocji towarzyszących uczeniu się. Pedagogika zabawy uznaje przeżycie jako wartość i preferuje zdobycie pozytywnego doświadczenia, poznania czegoś w pracy z grupą. Zabawy uczą współdziałania, współpracy, dostrzegania różnych mocnych stron wśród uczestników grupy. Dzięki temu łagodzą niepokój przed oceną, lęk przed przegraną, pomagają w uczeniu się określonych treści, rozwiązywaniu problemów. Dzieci z wielką radością przyjmują elementy zabawy (np. chusta animacyjna).

 

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

 

Kinezjologia edukacyjna jest metodą o ściśle określonych działaniach i ćwiczeniach psychomotorycznych, które uaktywniają układ nerwowy, przywracają integracje obydwu półkul mózgowych, rozładowują napięcia wywołane stresem. Istotą kinezjologii edukacyjnej nazywanej ,,gimnastyką mózgu", ,,integracją poprzez ruch" jest pobudzenie umysłu do aktywności i nauki. Aktywizacja, stymulacja układu nerwowego odbywa się przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń. Ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy wpływają na zmniejszenie objawów nadpobudliwości psychoruchowej występującej u dzieci nadpobudliwych. W naszym przedszkolu są wykorzystywane elementy tej metody z zachowaniem stopnia trudności.

 Metoda Sherborne - ruch rozwijający

 

Weronika Sherborne (1922-1990) Angielka, pedagog; wypracowała system ćwiczeń ruchowych – Ruch Rozwijający.To metoda szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych, ale nie tylko... Przynosi doskonałe efekty w pracy z każdym dzieckiem. Jest metodą niewerbalną - poprawia komunikację dzieci z otoczeniem, uaktywniając „język ciała
i ruchu".

Ruch Rozwijający to program nastawiony na rozwijanie, przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech jak:

 • poczucie własnej wartości i pewności siebie
 • poczucie bezpieczeństwa
 • odpowiedzialność
 • wrażliwość
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Metoda Weroniki Sherborne może być w zakresie profilaktyki dobrą formą przygotowania dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. Stosując metodę Ruchu Rozwijającego należy wystrzegać się rutynowej oceny osiągnięć, natomiast obserwować
i oceniać postępy dzieci w zakresie:

 • koncentracji
 • umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi i współdziałania
 • okazywania swej pomysłowości
 • umiejętności zmiany zachowań w zależności od rodzaju zajęć.

Codzienne obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że dzieci osiągają bardzo dobre wyniki, szczególnie w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego, sprawności ruchowej. Przejawia się to w łatwiejszym i szybszym nawiązywaniu kontaktów
z innymi osobami, uczestnictwie we wspólnej zabawie, w większym zaufaniu do własnych możliwości i pewności siebie, chęci i gotowości do podejmowania różnych działań. Zamierzone efekty osiągamy eliminując czynniki stresujące typu: nakaz, przymus, strach, obawa.

Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko:
Ostatnią kategorią aktywności jest „ruch kreatywny" - terapeuta zmienia swój scenariusz zajęć, podążając
za propozycjami dzieci. Dziecko bawiąc się poznaje siebie, świat który je otacza, zdobywa zaufanie do siebie
i innych, a czując się bezpieczne, może stać się twórcze.

 • poznaje swoje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka
 • uczy się współpracować najpierw z jednym partnerem, w parach, potem w trójkach, aż wreszcie z całą grupą
 • podczas kontaktu z innym człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą (są to ćwiczenia "z" partnerem
  i grupą)
 • poznaje swą siłę i uczy się jej używać (w ćwiczeniach "przeciwko" partnerowi i grupie) po to,
  aby współpracować z nimi (ćwiczenia "razem" z partnerem i grupą).
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.